Brandladder

Studentenkot Leuven

Om deze studenten, in geval van nood, een veilige vluchtroute te bieden, plaatsten we op dit dak in Leuven een vluchtladder. Onder de velux-ramen voorzagen we een uitstap om veilig op de ladder te geraken. 

Om helemaal veilig weg te geraken uit een noodsituatie, werd ook een kooiladder voorzien. Samen met de eigenaar, gaat Group Delta na welke oplossing de beste keuze is voor uw specifieke situatie.