Sint-Bernadettestraat

Sint-Amandsberg

Rondom het huis werd een steiger gebouwd die voorzien werd van krimpfolie.