top of page

VEILIGHEIDSNETTEN

onze diensten

4cc902f3-540f-4bfc-bb25-4a9c94b2ac0d.jpg

Gespecialiseerd in het plaatsen van veiligheidsnetten in alle omstandigheden.

Veiligheidsnetten moeten overeenkomstig de bepaling van de norm EN 1263-2 aangebracht worden. Dit kan gebeuren door het gebruik van hoogtewerkers of ladders, afhankelijk van de toegankelijkheid van de werf en de werkhoogte.

Al ons materiaal voldoet aan de hoogste normen en ook onze bevestigingstechniek is volgens de Europese norm. Onze plaatsers hebben hiervoor alle nodige opleidingen gevolgd en certificaten van ontvangen.

veiligheidsnetten Group Delta

Tijdens het ophangen van de netten moet op verschillende zaken gelet worden:
 

  • De netten zo dicht mogelijk bij het werkvlak hangen zodat de valhoogte beperkt wordt (maximum 2m behoudens uitzonderingen).

  • De netten moeten ook op een minimumhoogte van 2m boven eventuele obstakels hangen.

  • Het net moet voldoende groot zijn en aangepast aan het daarboven gelegen werkgebied.

  • Netten die niet aan elkaar gebonden worden moeten minimum 2x 1m overlappen.

  • Beschadigde veiligheidsnetten en toebehoren mogen enkel door erkende vakmensen hersteld worden.

  • De netten worden opgehangen d.m.v. bevestigingstouw aan de verankeringspunten. Dit touw heeft een minimum breeksterkte van 1500kg.

  • De verbinding van het net met het verankeringspunt moet gebeuren via het randtouw en mag niet direct gebeuren met de maastouwen van het net.

  • Na elke belasting van het net, hetzij door een val van een persoon, hetzij door het vallen van een zwaar en/of meermaals klein voorwerp moet Group Delta onmiddellijk verwittigd worden! Hetzelfde geldt voor elke beschadiging aan het net of ophangpunt.

Voorwaarden voor veiligheidsnetten

bottom of page